Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin

a) Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym UTM Group Grzegorz Stępień prowadzonym pod adresem internetowym egzotycznemiesa.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.

b) Złożenie przez klienta zamówienia na egzotycznemiesa.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad

c) Sklep egzotycznemiesa.pl prowadzony jest przez: UTM Group Grzegorz Stępień, ul. Krakowskie Przedmieściu 79/300, 00-079 Warszawa, NIP: 5252625624.

2. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług egzotycznemiesa.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu “cookie”.

II. ZAKUPY W UTM GROUP GRZEGORZ STĘPIEŃ

1. Działalność

UTM Group Grzegorz Stępień prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową egzotycznemiesa.pl.

2. Obszar działania

UTM Group Grzegorz Stępień umożliwia również transport wybranych pozycji asortymentu na terenie całej Polski Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Kupujący

Z oferty egzotycznemiesa.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

4. Ceny

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej egzotycznemiesa.pl są cenami netto, wyrażonymi w złotych polskich, do których należy doliczyć podatek VAT.

5. Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez UTM Group Grzegorz Stępień do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej egzotycznemiesa.pl nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

7. Dostawa i koszty dostawy

Realizacja dostawy może być wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Koszt dostawy uzależniony jest wielkości zamówienia i wynosi odpowiednio: 20 zł brutto w przypadku zamówień o łącznej wadze do 3 kg, 30 zł brutto w przypadku łącznej wagi do 10kg. Cięższe przesyłki są wyceniane indywidualnie.

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej egzotycznemiesa.pl i przesyłając informacje o zamawianym towarze na adres e-mail: grzegorz@egzotycznemieso.pl. lub dzwoniąc po nr telefonu 515 229 783.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. W przypadku wysyłek kurierskich płatnych przelewem ostateczny koszt zamówienia zostanie przekazany mailowo lub telefonicznie.

3. Możliwość anulowania zamówienia
W przypadku transportu firmą kurierską, anulowanie zamówienia musi wpłynąć do sklepu mailowo lub telefonicznie pod nr 515229783 nie później niż do godz. 15.00 na dwa dni robocze przed wyznaczonym dniem realizacji zamówienia.

4. Prawo odstąpienia od umowy

a) Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować UTM Group Grzegorz Stępień. (Proszę wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną).

d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

e) W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

f) W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

g) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Termin realizacji dostawy
  a) Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta. Termin określa się podczas składania zamówienia.a) Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski są dostarczane w wskazanym przez Klienta dniu bez możliwości wyznaczenia godziny dostawy.b) W przypadku nie podania preferencji dotyczących terminu przez Zamawiającego, dostawa zostanie dostarczona w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych w zależności od godziny zamówienia (oprócz niedziel i świąt), o godzinie wyznaczonej przez UTM Group Grzegorz Stępień – przybliżona godzina zostanie ustalona z Klientem mailowo lub telefonicznie.

  c) UTM Group Grzegorz Stępień zastrzega sobie prawo do zmiany zaproponowanej przez Zamawiającego godziny dostawy w przypadku wystąpienia problemów logistycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu zmiany z klientem mailowo lub telefonicznie.

  d) Zamawiający może również odebrać samodzielnie swoje zamówienie bezpośrednio w magazynie przy ulicy Marywilskiej 26 (03-228 Warszawa) w godz. 18.00-20.00 w dni robocze.

 2. Dni wolne
  UTM Group Grzegorz Stępień nie realizuje zamówień w soboty, niedziele i dni świąteczne. UTM Group Grzegorz Stępień zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie technicznej możliwości zarezerwowania terminu dostawy.7. Miejsce i termin dostarczenia zakupów
  W zależności od preferencji Klienta zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres wybranego dnia w wybranym przez niego przedziale godzinowym. Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. UTM Group Grzegorz Stępień nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.
 3. Odmowa realizacji zamówieńUTM Group Grzegorz Stępień zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

  a) Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie

  b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez UTM Group Grzegorz Stępień za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów

  c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu

   

 4. Faktura
  a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia UTM Group Grzegorz Stępień do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

  b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w zamówieniu nazwę firmy oraz NIP.

  IV. PŁATNOŚCI

  1. Sposoby płatności.
  Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
  a) gotówką przy odbiorze osobistym w magazynie,

  b) przelewem bankowym „z góry”,

  c) gotówką za pobraniem przy przesyłkach kurierskich.DOSTAWA

  1. Dostawca

  Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru. W przypadku dostawy alkoholu dostawca przekaże zamówienie jedynie osobie pełnoletniej..

  2. Nieobecność klienta
  W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego trakcie składania zamówieniaadresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik UTM Group Grzegorz Stępień podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie. Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. W takim wypadku Klient zostanie obciążony podwójną opłatą za transport. UTM Group Grzegorz Stępień nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produktu łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.

  3. Odmowa przyjęcia zamówienia
  Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

  VI. REKLAMACJE I ZWROTY

  a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b). W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z UTM Group Grzegorz Stępień mailowo lub telefonicznie.

  b) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.

  c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
  Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

  c) UTM Group Grzegorz Stępień nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  d) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej egzotycznemiesa.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
  Klient korzystający z usług UTM Group Grzegorz Stępień ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. UTM Group Grzegorz Stępień nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

  2. Dostarczenie wiadomości email
  UTM Group Grzegorz Stępień nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

  3. Refundacje
  W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, UTM Group Grzegorz Stępień dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.